KALİTE POLİTİKAMIZ

GİZİR A.Ş. olarak;

  1. Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  2. Müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde müşteri ihtiyaç, talep ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak şekilde çalışmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
  3. Ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve kalite sistemine bağlı kalarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,
  4. Teknolojiyi yakından takip ederek makine parkurunu sürekli geliştirmeyi ve bu anlayışla müşteri isteklerine daha hızlı cevap vermeyi,
  5. Ürün ihraç ettiği ülke sayısını her geçen gün arttırarak ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamayı,
  6. Bilinçli, eğitimli, gelişime açık ve analitik düşünceye sahip insan gücü oluşturmayı ve çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli kılmayı,
  7. Tedarikçi firmalar ile ilişkilerini sürekli geliştirmeyi ve bilgi paylaşımı içerisinde bulunarak daha kaliteli ve ekonomik açıdan daha uygun hammadde temin etmeyi,
  8. Ürün, hizmet kalitesi ve fiyat uygunluğu açısından her zaman sektörde lider olmayı kendimize ilke edinmeyi,
  9. İSG ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmeyi, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymayı, zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamayı, çalışanlara İSG konusunda sürekli eğitimler vererek bilinçlendirmeyi,
  10. Çevre konusundaki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmeyi, çevre kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almayı, yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymayı
         Taahhüt ediyoruz.
 

©2020- Gizir Tüm hakları saklıdır Bilgi Toplumu Hizmetleri TTR BİLİŞİM