KALİTE POLİTİKAMIZ

GİZİR A.Ş. olarak;

  • Müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde müşteri ihtiyaç, talep ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak şekilde çalışmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
  • Ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve kalite sistemine bağlı kalarak çalışmalarımızı sürdürmek,
  • Teknolojiyi yakından takip ederek makine parkurunu sürekli geliştirmek ve bu anlayışla müşteri isteklerine daha hızlı cevap vermek,
  • Ürün ihraç ettiği ülke sayısını her geçen gün arttırarak ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak,
  • Bilinçli, eğitimli, gelişime açık ve analitik düşünceye sahip insan gücü oluşturmak ve çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Tedarikçi firmalar ile ilişkilerini sürekli geliştirmek ve bilgi paylaşımı içerisinde bulunarak daha kaliteli ve ekonomik açıdan daha uygun hammadde temin etmek,
  • Ürün, hizmet kalitesi ve fiyat uygunluğu açısından her zaman sektörde lider olmayı kendimize ilke edinmek,
  • İSG ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymak, zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak, çalışanlara İSG konusunda sürekli eğitimler vererek bilinçlendirmek,
  • Çevre konusundaki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek, çevre kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak, yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
 
KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

©2018- Gizir Tüm hakları saklıdır Bilgi Toplumu Hizmetleri TTR BİLİŞİM